windykacja wierzytelności

pieczęć prewencyjna
doradztwo prawne
zakup wierzytelności

  • Zmiana nazwy spółki DTP BIS SP.z o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, o zmianie nazwy spółki Debt Trading Partners BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełne dane rejestrowe spółki to PRA Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Prosta 68 , 00-838 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517951, której dokumenty rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 5213568112, REGON: 142406166, kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wyłącznie firmy pod którą działa spółka, wszelkie inne dane jak KRS, NIP, adres pozostają bez zmian. Aktualny odpis KRS spółki jest już dostępny w centralnej ewidencji krajowego rejestru sądowego lub na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa