Badanie dokumentacji

Badanie due dilligence

Proces due diligence jest badaniem stanu prawnego wierzytelności – dokumentacji kredytowej, posiadanych danych i zabezpieczeń. Na podstawie dokładnie przeprowadzonej analizy następuje oszacowanie, jakiej wielkości kwoty są możliwe do odzyskania.

Zwykle uczestnicy procesu dd nie poddają badaniu całego portfela wierzytelności, a jedynie jego wyselekcjonowaną próbkę. Dokumentacja do badania może zostać udostępniona w formie papierowej lub tzw. virtual data room, gdzie udostępnione zostają skany.
Badanie dd pozwala na szacunkową ocenę wartości wierzytelności wchodzących w skład portfela.

DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy SKA
NIP: 521-360-59-71 REGON: 142961198
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa