Doradztwo prawne

Celem DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy jest zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich sprawach prawnych dotyczących ich działalności biznesowej, a w szczególności pomocy w dochodzeniu wierzytelności oraz ich zabezpieczeniu.

Głównym zagadnieniem będącym w obszarze naszej aktywności jest pomoc prawna w odzyskiwaniu należności od dłużników. Kompleksowy pakiet działań ustalony przez wyspecjalizowaną Kancelarię DTLEX, pomoże Państwa Firmie w szybkim odzyskaniu należności.

Szybka i profesjonalna droga do odzyskania należności:
Czynności windykacyjne rozpoczynamy od ustalenia majątku dłużnika, którego wyniki pozwalają na racjonalne planowanie działań egzekucyjnych, uwzględniające skuteczność, jak również jego koszty. W pierwszym etapie postępowania, w trakcie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, proponujemy polubowne rozwiązanie sprawy. Współpracując z działem windykacji polubownej w szybki sposób dochodzimy do porozumienia z dłużnikiem na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta.

Kiedy dłużnik odmawia zapłaty rozpoczynamy postępowanie sądowe, reprezentując w nim naszych Klientów. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników DTLEX Kancelarii zapewniają skuteczność postępowania, szczególnie w sytuacji wyprowadzania majątku przez dłużnika, bądź umyślnego spowalniania postępowania egzekucyjnego w celu pokrzywdzenia wierzycieli.
Postępowanie egzekucyjne prowadzimy z Kancelariami Komorniczymi będąc w ciągłym kontakcie i wymieniając się na bieżąco zdobytymi informacji o dłużniku.

Pracownicy współpracujący z Kancelariami Komorniczymi w znacznym stopniu zwiększają skuteczność egzekucji i doprowadzają do odzyskania całej należności.
Tak przygotowany system pracy w DTLEX pozwala na znakomite wyniki w odzyskiwaniu nawet tych najtrudniejszych wierzytelności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy prosimy o kontakt e-maliowy lub telefoniczny.

DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy SKA
NIP: 521-360-59-71 REGON: 142961198
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa