WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
CEL:

odzyskanie całości należności w maksymalnie krótkim czasie, przy minimalnych nakładach na proces windykacji Windykacja przedsądowa dotyczy spraw w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie: przed wejściem na drogę sądową, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej, obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności. Podejmowane działania: zindywidualizowane pisemne wezwania do zapłaty, zawieranie porozumień w celu spłaty długu na dogodnych warunkach dla obu stron, przerwania biegu przedawnienia itd., kontakty telefoniczne – przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległości, wiadomości tekstowe – np. z przypomnieniem o terminie płatności, numerem konta, z prośbą o kontakt itp., wizyty osobiste u dłużników.
WINDYKACJA SĄDOWA

Kompleksowymi działaniami sądowo-egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmuje się DTLEX, który reprezentuje spółkę w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego, a następnie podczas postępowania egzekucyjnego.

CEL: odzyskanie należności w drodze procesu sądowego, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu sądowym. Windykacja sądowa dotyczy spraw w których wszelkie działania na etapie przedsądowym nie przyniosły efektów. Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do sądu przy dodatkowym wsparciu zmodyfikowanych działań windykacyjnych z etapu przedsądowego. Oznacza to zatem, że skierowanie sprawy do sądu nie powoduje pozostawienie jej w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia sądowego ale kontynuowanie działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania zadłużenia. Podejmowane działania windykacyjne zindywidualizowane pisemne wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe – dostosowane do etapu sądowego, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Odzyskanie należności w drodze procesu sądowego, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu sądowym. Windykacja sądowa dotyczy spraw w których wszelkie działania na etapie przedsądowym nie przyniosły efektów. Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do sądu przy dodatkowym wsparciu zmodyfikowanych działań windykacyjnych z etapu przedsądowego. Oznacza to zatem, że skierowanie sprawy do sądu nie powoduje pozostawienie jej w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia sądowego ale kontynuowanie działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania zadłużenia. Podejmowane działania windykacyjne zindywidualizowane pisemne wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe – dostosowane do etapu sądowego, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

EGZEKUCJA KOMORNICZA
Kompleksowymi działaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmuje się DTLEX. CEL:
odzyskanie należności w drodze egzekucji komorniczej, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu egzekucyjnym. Windykacja komornicza dotyczy spraw w których wszelkie działania na etapie windykacji sądowej nie przyniosły efektów.

Kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do organu egzekucyjnego przy dodatkowym wsparciu szeregu zmodyfikowanych działań windykacyjnych z etapu przesądowego, które mają na celu wspieranie działań komorników sądowych z terenu całego kraju.
Podejmowane działania windykacyjne: zindywidualizowane pisemne wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe – dostosowane do etapu egzekucyjnego, skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Efektem skutecznej egzekucji jest otrzymanie całej kwoty wierzytelności, zwrot poniesionych opłat sądowych oraz zaliczek komorniczych. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, DTLEX uzgodni z komornikiem jak najszybsze wydanie postanowienia o stwierdzeniu bezskuteczności, pozwalające na wpisanie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu, oraz o skierowanie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wyjawienia majątku dłużnika.”

 

DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy SKA
NIP: 521-360-59-71 REGON: 142961198
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa