Informator dla dłużnika

Rozmowa z nami to najskuteczniejszy sposób na dogodną spłatę zadłużenia, stąd tak ważne jest, aby nie unikać kontaktu z Debt Trading Partners.

Dlaczego warto skontaktować się z PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)?

Nawiązanie kontaktu to jedyna i skuteczna droga do rozwiązania problemu zadłużenia na drodze polubownej,

Numer kontaktowy do Debt Trading Partners zamieszczony jest w piśmie, jak również na stronie internetowej, na której znajdą Państwo użyteczne informacje,

Dodatkowo mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając e-mail lub faks.

Nasi konsultanci są do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-14.00

Koszt połączenia z infolinią według stawek operatora.

Co zrobić, gdy otrzymają Państwo korespondencję od Debt Trading Partners?

Dokładnie zapoznać się z korespondencją i informacjami, które są w niej zawarte. Następnie, niezwłocznie skontaktować się z infolinią Debt Trading Partners w celu ustalenia warunków spłaty. Aby rozmowa przebiegła sprawnie należy przygotować:

  1. Numer sprawy – który znajdą Państwo w piśmie oraz informację czego dotyczy zadłużenie,
  2. Nr pesel – w celu potwierdzenia danych osobowych
  3. Dokumentację zadłużenia,
  4. Ewentualną listę pytań – aby uzyskać na nie odpowiedź podczas rozmowy.

Takie przygotowanie do rozmowy na pewno ułatwi podjęcie szybkiej współpracy z firmą Debt Trading Partners.

Dlaczego kontaktuje się ze mną Debt Trading Partners, a nie poprzedni wierzyciel?

Możliwe są dwie sytuacje:

  1. Debt Trading Partners kontaktuje się na zlecenie pierwotnego wierzyciela (instytucji finansowej), który przekazał sprawę celem nawiązania współpracy,
  2. Debt Trading Partners nabyła prawa do wierzytelności na podstawie umowy cesji, co reguluje art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Debt Trading Partners staje się wówczas nowym wierzycielem i jedyną firmą, która ma prawa do odzyskania długu.

Spłata zadłużenia:

Po rozmowie z przedstawicielem firmy Debt Trading Partners i ustaleniu warunków spłaty należy trzymać się ustaleń i na bieżąco przekazywać ważne informacje.

Jeśli w trakcie negocjacji zadeklarowali Państwo spłatę całego zobowiązania należy:

Dokonać wpłaty na podany w piśmie numer rachunku bankowego,

Przesłać dowód wpłaty na adres e-mail lub nr faksu (wskazany w rozmowie lub piśmie z firmy DT Partners).

W przypadku spłaty zobowiązania na podstawie harmonogramu ratalnego:

 – Należy pamiętać o terminowym dokonywaniu wpłat zgodnie z harmonogramem spłat,

 – Należy przesłać dowód wpłaty na adres e-mail lub nr faksu (wskazany w rozmowie lub piśmie z firmy Debt Trading Partners).

– Należy pamiętać, że data wpłaty raty jest datą, kiedy pieniądze muszą być już na koncie Debt Trading Partners. Jeżeli ten termin nie będzie dotrzymany, należy natychmiast powiadomić o tym pracownika Debt Trading Partners.

Unikanie kontaktu w takiej sytuacji prowadzi do zerwania warunków porozumienia i przekazania sprawy na dalszy etap postępowania.

Aby dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa należy skontaktować się z pracownikiem Debt Trading Partners pod numerem infolinii.

Dlaczego muszę podczas rozmowy potwierdzić swoje dane osobowe?

Weryfikacja taka jest konieczna, zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych. Dla Debt Trading Partners liczy się zaufanie dłużnika dlatego dba o ochronę danych swojego klienta. Dotyczy to należności od osób prywatnych.

Aby potwierdzić tożsamość wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia.

Na jaki numer rachunku bankowego dokonywać wpłat?

Korespondencja kierowana do Państwa zawiera dedykowany numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat w danej sprawie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z naszą infolinią celem potwierdzenia tego numeru.

Jeżeli wpłata dokonywana jest z banku zza granicy, należy skontaktować się aby otrzymać dodatkowe dane do przelewu, które są niezbędne do wykonania takiej operacji.

Co się stanie jeżeli nie podejmę współpracy z Debt Trading Partners na etapie polubownym?

W przypadku braku porozumienia na etapie polubownym, firma Debt Trading Partners może skierować sprawę do Windykacji Terenowej lub bezpośrednio na drogę postępowania sądowego. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami, które w całości pokrywa dłużnik, to dodatkowy argument aby podjąć współpracę na drodze polubownej.

Jakim prawem Debt Trading Partners przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej i są przetwarzane przez Spółkę Debt Trading Partners wyłącznie w celu egzekwowania wierzytelności, powstałej w skutek umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a pierwotnym wierzycielem.

Od strony prawnej przetwarzanie danych osobowych reguluje art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pierwotny wierzyciel zawarł w tej sprawie umowę z Debt Trading Partners na podstawie której powierzył Spółce Debt Trading Partners przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

OSTRZEŻENIE

W związku z uzyskaniem przez nas informacji o próbie wyłudzenia środków pieniężnych przez nieznane osoby działające jako „Dept Trading Partners Bis sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna” oraz „Partners BIS” posługujące się bezprawnie logiem spółki Debt Trading Partners Bis sp. z o.o. S.K.A. oraz adresem rejestrowym spółki, informujemy, że Debt Trading Partners Bis sp. z o.o. S.K.A podjęła już niezbędne kroki prawne mające na celu wykrycie i ukaranie sprawcy wskazanych powyżej naruszeń.

Spółka Debt Trading Partners Bis sp. z o.o. S.K.A. informuje, że nigdy nie wysyłała żadnych wezwań do zapłaty o treści: „Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) wzywamy do natychmiastowego uregulowania należnej sumy, zgodnie z poniższym zestawieniem. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty abonamentowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.” Wskazujemy również, że rachunek bankowy wskazany w treści wezwania nie należy do Debt Trading Partners Bis sp. z o.o. S.K.A, a wszelkie dane z wyjątkiem adresu spółki są błędne. Ponadto w treści pisma celowo nie zostały wskazane dane kontaktowe do wierzyciela wskazanego w treści pisma, co nie jest praktyką stosowaną przez spółkę Debt Trading Partners Bis sp. z o.o. S.K.A.

Jeżeli otrzymali Państwo pismo o treści wskazanej powyżej prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu 22 276 66 00 lub adresem mailowym office@dtpartners.pl.

wezwanie

PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa