Formularze do pobrania

Formularz dot. rozłożenia zadłużenia na raty

Do pobrania w PDF

Formularz do wydania pisma o spłacie zadłużenia

Do pobrania w PDF

Formularz zgłoszenia Zgonu

Do pobrania w PDF

PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa