O nas

page2_img1

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010r. Jej jedynym komplementariuszem jest Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o., która od 2007r. Zajmuje się głównie pośredniczeniem w zawieraniu transakcji inkasa oraz nabywaniem portfeli wierzytelności na rzecz innych podmiotów branży windykacyjnej.

Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. (dawniej: Debt Trading Partners sp. z o. o. S.K.A.) wraz z 5 innymi podmiotami oraz funduszem sekurytyzacyjnym wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, świadczącej kompleksową obsługę wierzytelności. Spółka zarządza wierzytelnościami nabytymi przez DTP NSFIZ, prowadzi analizę i wycenę nabywanych portfeli oraz windykację portfeli wierzytelności.

Misja i Cele

Głównym celem Spółki jest dostarczenie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Założeniem Grupy jest nabywanie wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, następnie dochodzenie zapłaty.

Sprzedaż wierzytelności oznacza dla Klientów naszej Spółki korzyści związane z szybkim odzyskaniem kapitału oraz oszczędność wynikającą z ograniczenia czasu i kosztów prowadzenia samodzielnych działań windykacyjnych

market

Zasada dobrych praktyk

Zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) zostały opracowane we współpracy z firmami zrzeszonymi w KPF. Przyjęty do stosowania zbiór Zasad przygotowano w oparciu o najważniejsze normy działania stosowane przez kluczowe przedsiębiorstwa finansowe w Polsce. Księga Trzecia Zasad dobrych praktyk jest dedykowana firmom prowadzącym działalność windykacyjną. Podstawę do określenia Zasad stanowią reguły obowiązujące w polskim prawie. Firmy stosujące Zasady dobrych praktyk działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, moralnymi zapewniając opinię publiczną o działaniu w dobrej wierze sygnatariuszy Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Wyciąg z Zasad dobrych praktyk

 

Zarząd

Martin Sjölund

Prezes Zarządu

Karol Marek Piętka

Członek Zarządu

Vladimir Varbanov

Członek Zarządu

PRAGroup Polska sp. z o. o. (dawniej Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.)
NIP: 521-356-81-12 REGON: 142406166
Adres: ul. Prosta 68
00-838 Warszawa